Posição Moto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
honda Honda PCX 1.800 1.807 2.171 1.830 1.737 1.507 1.639 1.766 1.622 1.713 2.406 2.544 22.542
yamaha Yamaha NMax 496 739 774 764 714 603 790 725 5.605
honda Honda Lead 110 475 480 505 388 143 71 59 83 80 56 55 60 2.455
dafra Dafra Citycom 300i 115 117 179 47 91 111 120 111 130 102 101 95 1.319
yamaha Yamaha NEO 125 6 118 448 619 1.191
suzuki Suzuki Burgman i 106 124 176 121 115 96 88 83 70 41 51 43 1.114
dafra Dafra Cityclass 200i 64 68 77 139 121 89 76 62 74 46 60 51 927
dafra Dafra Maxisym 400i 18 13 24 66 56 27 23 16 18 23 50 34 368
honda Honda SH 300i 71 40 34 45 42 47 38 33 350
10º suzuki Suzuki Burgman 650 8 4 18 11 8 6 6 16 8 9 6 8 108
11º yamaha Yamaha TMax 9 10 5 4 1 2 1 1 33
12º kasinski Kasinski Prima 150 3 5 2 3 4 1 1 1 4 1 1 2 28
13º dafra Dafra Smart 125 3 1 1 3 1 2 3 1 2 1 18
14º suzuki Suzuki Burgman 400 4 2 3 2 1 2 2 16

Notícias recentes