Ranking

Motos mais vendidas
P. Moto set ago %
Honda CG 160 19.748 23.665 -%
Honda NXR 160 9.401 11.071 -%
Honda Pop 110i 6.544 8.448 -%
Honda Biz 125 5.546 -%
Honda Biz 110i 5.000 13.083 -%
Honda PCX 2.487 3.014 -%
Yamaha Factor 150 2.263 2.455 -%
Honda CB Twister 2.170 2.596 -%
Honda CG 125 2.110 2.659 -%
10º Honda XRE 300 1.873 2.272 -%
Marcas mais vendidas
P. Marca set ago %
Honda Honda 58.109 70.545 -%
Yamaha Yamaha 10.958 12.363 -%
Haojue Haojue 766 759 -%
Shineray Shineray 520 661 -%
BMW BMW 513 526 -%
Harley-Davidson Harley-Davidson 513 603 -%
Kawasaki Kawasaki 453 619 -%
Suzuki Suzuki 424 628 -%
Triumph Triumph 349 400 -%
10º Dafra Dafra 305 178 -%